<![CDATA[Raikas Olo - Uutiset]]>Tue, 23 Jun 2020 20:04:30 +0300Weebly<![CDATA[Raikas Olon tietosuojaseloste]]>Tue, 14 Jan 2020 13:27:30 GMThttp://raikasolo.fi/uutiset/raikas-olon-tietosuojaselosteTietosuojaseloste
 
 
Rekisterinpitäjä
Raikas Olo- kauneus- ja valoimpulssihoitola (TT Raikas Olo)
Torikatu 7, 05800 Hyvinkää
1879172-8
 
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Tuula Toikkanen
raikasolo@raikasolo.fi">raikasolo@raikasolo.fi
p. 044 500 9957
 
Rekisterin nimi
Raikas Olon asiakasrekisteri
 
Henkilötietojen kerääminen
Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja, jotka on saatu asiakkaan
yhteydenotoista, asiakastietolomakkeesta, alkuhaastattelusta sekä
hoidonaikana saaduista lisätiedoista sekä käydyistä keskusteluista.
 
Keräämme ja käsittelemme seuraavia henkilötietoryhmiä:
Henkilötiedot Raikas Olon asiakassuhteen hoitamiseksi.
Lakisääteiset potilastiedot ja hoitoon liittyvät tarvittavat tiedot asiakasturvallisuuden takaamiseksi ja toivotun hoitotuloksen saamiseksi.
 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
 
Henkilötietojen käsittely alennusten tiedottamiseen. Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu markkinointiviestintä.
 
Terveydenhuollon ammattilaisella rekisterin pitämisen ja henkilötietojen
käsittelyn perusteena on lakisääteisen velvoitteen noudattaminen.
 
Henkilötietojen siirrot ja luovutukset
 
Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmannelle osapuolelle, kun yhteistyökumppanimme käsittelevät niitä toimeksiannostamme.
 
Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.
 
Henkilötietojen siirrot EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle
 
Emme luovuta tai siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.
 
Henkilötietojen säilyttäminen
 
Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin on tarpeellista. Rekisterinpitäjä arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti. Lisäksi rekisterinpitäjä toteuttaa kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan.
 
Terveydenhuollon ammattilaisella rekisterin pitämisen perusteena on lakisääteisen velvoitteen noudattaminen.
 
Sinun oikeutesi
 
Sinulla on oikeus tarkastaa henkilötietosi. Tarkastuspyyntö tulee toimittaa henkilökohtaisesti esim. allekirjoitetulla kirjeellä ja kuvallista henkilökorttia näyttäen rekisteripitäjän yhteyshenkilölle. Rekisteripitäjällä on yksi kuukausi aikaa toimittaa tiedot.
Voit myös pyytää tietojesi oikaisemista ja päivittämistä.
 
Tietoturva
 
Keräämme tietoja sähköiseen rekisteriin, jonka katselu ja muokkaus vaatii tunnistautumisen. Asiakkaan täyttämä asiakastietolomake säilytetään lukitussa kaapissa.
 
Henkilötietoja pääsee käsittelemään vain henkilöt, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitovelvollisuutta ja henkilötietoja käsitellään ainoastaan työtehtävien yhteydessä sovitussa käyttötarkoituksessa.
 
Selosteen muuttaminen
 
Meillä on oikeus muuttaa tätä selostetta. Ilmoitamme muutoksesta verkkosivuillamme www.raikasolo.fi

]]>